Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, z. s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech (SVLZ) sdružuje osoby vedené společným zájmem v oblasti pokusů na zvířatech, podporuje šíření znalostí a zkušeností formou konferencí, přednášek, vzdělávacích kurzů, prosazuje principy 3R (replacement, refinement, reduction) a zlepšování welfare zvířat. Společnost se podílí na legislativní činnosti a nabízí poradenství v oboru vědy o laboratorních zvířatech. Pod záštitou FELASA (Federation of Animal Laboratory Science Associations) spolupracuje se zahraničními společnostmi obdobného zaměření.

Společnost:

Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, z. s.
Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
www: https://svlz.cz/

Předseda:

MVDr. Jan Honetschläger, Ph.D., MBA
Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel: 774798153


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2022907
20239114
Czech Laboratory Animal Science Association

Category: Natural

Annotation: Czech Laboratory Animal Science Association (CLASA) associates individuals with interests in the field of animal experimentation, supports dissemination of knowledge and experience in the form of conferences, lectures, educational courses, promotes the 3R principle (replacement, refinement, reduction) and animal welfare. The Association is involved in legislative procedures and offers consultations in the field of laboratory animal science. Under the auspices of FELASA (Federation of Animal Laboratory Science Associations), CLASA cooperates with similar associations from abroad.

Society:

Czech Laboratory Animal Science Association
Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
Czech Republic

President:

MVDr. Jan Honetschläger, Ph.D., MBA
Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
Czech Republic
phone: 774798153
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností