Rada vědeckých společností

Skok na navigaci
Rada vědeckých společností > RVS > Dotace

Dotace Rady vědeckých společností

Metodický pokyn Akademie Věd České Republiky pro získávání, využívání a vypořádání dotací ze státního rozpočtu ČR ve vědeckých společnostech. [PDF]

2020

Termín dodání formuláře Požadavky na činnost společnosti pro rok 2020 je 15. 10. 2019

2019

Termín vyúčtování dotací je 15. 1. 2020
Termín na vyplnění databáze a zaslání originálu Zprávy o činnosti za rok 2019 je 20. 1. 2020

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435
Tel.: 221 403 478

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností