Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Dotace Rady vědeckých společností

Metodický pokyn Akademie Věd České Republiky pro získávání, využívání a vypořádání dotací ze státního rozpočtu ČR ve vědeckých společnostech. [PDF]


2023

Žádost o podporu - činnost společnosti

Termín dodání formuláře Požadavky na činnost společnosti pro rok 2022 je 10. 9. 2022
2022

Dotace - úhrada členských příspěvků v mezinárodních organizacích

Termín podání žádosti je do 10. 9. 2022.
Termín podání vyúčtování je do 30. 11. 2022.

Vyúčtování dotace - činnost společnosti

Termín vyúčtování dotací je 15. 1. 2023.
Termín na vyplnění databáze a zaslání originálu Zprávy o činnosti za rok 2022 je 15. 1. 2023.

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností