Rada vědeckých společností

Skok na navigaci
Rada vědeckých společností > RVS > Orgány

Orgány Rady vědeckých společností

Předseda

Předsednictvo výkonného výboru

Výkonný výbor

Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435
Tel.: 221 403 478

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností