Orgány Rady vědeckých společností

Předseda

 • Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. • hrouda@natur.cuni.cz

Předsednictvo výkonného výboru

 • Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. • hrouda@natur.cuni.cz
 • Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. • bicik@natur.cuni.cz
 • Doc. Ing. Vojtěch Spiwok, PhD. • Vojtech.Spiwok@vscht.cz
 • Doc. PhDr. Jiří Buriánek,CSc. • jiri.burianek@ff.cuni.cz

Výkonný výbor

 • RNDr. Petr Budil • petr.budil@geology.cz
 • Doc. Ing. Vojtěch Spiwok, PhD. • Vojtech.Spiwok@vscht.cz
 • Doc. PhDr. Jiří Buriánek,CSc. • jiri.burianek@ff.cuni.cz
 • Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. • albrecht@natur.cuni.cz
 • Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. • bicik@natur.cuni.cz
 • Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. • Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz
 • Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. • Anna.Sediva@fnmotol.cz
 • Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. • tyllner@eu.cas.cz
 • Doc. Ing. Jakub Fischer, PhD. • fischerj@vse.cz

Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi

 • Předsedkyně: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, členka Akademické rady AV ČR, ÚJČ AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Martin Bilej, DrSc., člen předsednictva Akademické rady AV ČR, MBÚ AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Hana Sychrová, DrSc., členka Akademické rady AV ČR, FGÚ AV ČR, v. v. i.
 • JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D., členka Akademické rady AV ČR, ÚSP AV ČR, v. v. i.
 • Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., předseda Rady vědeckých společností ČR
 • Doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D., místopředseda Rady vědeckých společností ČR pro oblast živé přírody
 • Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., místopředseda Rady vědeckých společností ČR pro oblast neživé přírody
 • doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., místopředseda Rady vědeckých společností ČR pro oblast společenských věd

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností