Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro strukturní biologii, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro strukturní biologii, z. s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Společnost sdružuje a podporuje výzkumné, konferenční, školící a jiné akademické aktivity v oblasti strukturní biologie. Ke členství ve společnosti jsou zváni především výzkumní pracovníci zabývající se studiem strukturních vlastností biologických molekul a systémů pomocí metod krystalografie, NMR spektroskopie, hmotové spektrometrie, elektronové mikroskopie, fluorescence, výpočetních metod, biofyzikálních metod, aj. Společnost organizuje soutěže a přehlídky prací a uděluje ocenění za nejkvalitnější práce a prezentace v oboru. Současně vystupuje v roli Národní skupiny uživatelů evropské infrastruktury Instruct-ERIC.

Společnost:

Česká společnost pro strukturní biologii, z. s.
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
14200 Praha 4
tel: +420325873758
www: https://cssb.structbio.org/

Předseda:

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Průmyslová 595
25250 Vestec
tel: +420325873758


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20136111
20146911
20158713
20168719
20178911
20189718
20199715
20209810
20211008
202211014
202311915
Czech Society for Structural Biology

Category: Natural

Annotation: The Society supports research, conferences, teaching and other academic activities in the field of structural biology. The Society welcomes members mainly active in research of structural properties of biological molecules and systems by the means of crystallography, NMR spectroscopy, mass spectrometry, electron microscopy, fluorescence methods, computational methods, biophysical methods and other. The Society organizes competitions in scientific presentations and awards prizes for the best works and presentations in the field. CSSB acts as the National user group of the European infrastructure Instruct-ERIC.

Web: https://cssb.structbio.org/

Society:

Czech Society for Structural Biology
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
14200 Praha 4
Czech Republic
phone: +420325873758

President:

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Průmyslová 595
25250 Vestec
Czech Republic
phone: +420325873758
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností