Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), vědecký spolek
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), vědecký spolek

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), vědecký spolek (dále SH ČR), je dobrovolnou organizací, která sdružuje profesionální pracovníky historických oborů, učitele dějepisu, studenty historie i vážné zájemce o historii. SH ČR působí na celém území ČR. Základním programovým cílem SH ČR je rozvíjet historické vědy, popularizovat je a působit na vytváření historického vědomí, spolupracovat s dalšími historickými pracovišti – s vědeckými ústavy, vysokými školami, muzei a archivy (doma i v zahraničí). SH ČR podporuje činnost svých regionálních poboček a kolektivních členů a vydává svůj časopis - Zpravodaj Historického klubu. SH ČR podporuje studenty a mladé historiky, podílí se na přípravě programu sjezdů českých historiků a ve spolupráci s Českým národním komitétem historiků přispívá k rozvoji mezinárodních odborných kontaktů.

Společnost:

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), vědecký spolek
Filozofická fakulta UK Praha
Nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: +420257286348
fax: -
www: http://www.sdruzenihistoriku.cz/

Předseda:

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vlašská 9
118 40 Praha 1
tel: +420257286348
fax: -


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200870014
200970022
201060012
201150011
20125008
201350010
201443010
201543013
201638012
201736013
201836015
201930016
20203008
20212659
Association of Historians of the Czech Republic (Historical Club 1872), scientific association

Category: Social Sciences

Annotation: Association of Historians of the Czech Republic (Historical Club 1872), scientific association, infills the basic programme points: to develop historical sciences, popularize them and have an effect on social cognition, cooperate with another historical institutions - scientific institutions, universities, museums, archives - and issue its journal - Bulletin of Historical Club. Association of Historians of the Czech Republic supports further students and young historians, arranges congress of czech historians every five years and develops significantly interantional contacts in conjunction with Czech National Committee of Historians.

Web: http://www.sdruzenihistoriku.cz/

Society:

Association of Historians of the Czech Republic (Historical Club 1872), scientific association
Filozofická fakulta UK Praha
Nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic
phone: +420257286348
fax: -

President:

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vlašská 9
118 40 Praha 1
Czech Republic
phone: +420257286348
fax: -
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností