Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká geologická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká geologická společnost

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Česká geologická společnost je dobrovolná organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků geologických věd a zájemců o geologické vědy. Posláním ČGS je sdružovat zájemce o geologické vědní obory a rozvíjet jejich odbornou, pedagogickou i praktickou činnost. Česká geologická společnost podporuje rozvoj a popularizaci geologických věd, podílí se na publikační činnosti, pořádá konference, semináře, přednášky, kurzy a exkurze. Česká geologická společnost tvoří komunikační platformu mezi institucemi, odborníky a zájemci o neživou přírodu. Společnost je otevřená všem příznivcům geologických věd.

Společnost:

Česká geologická společnost
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
V Holešovičkách 41
182 00 Praha 8
tel: 728 408 613
www: http://www.geologickaspolecnost.cz/

Předseda:

doc. Mgr. Viktor Goliáš. Ph.D.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel: 221 951 511


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200853046
200953060
201053064
201153064
201250254
201343840
201443840
201539742
201639738
201741541
201842239
201940342
202039519
202137720
202237433
202337631
Czech Geological Society

Category: Technical

Annotation: Czech Geological Society is a voluntary organization of scientific, educational and professional geological sciences and those interested in geological sciences. The mission of CGS is to bring together those interested in geological sciences and develop their professional, educational and practical activities. Czech Geological Society supports the popularization and development of geological sciences, participates in the activities and publications, conferences, seminars, lectures, courses and excursions. Czech Geological Society to bridge the communication platform between institutions, experts and people interested in inanimate nature.

Web: http://www.geologickaspolecnost.cz/Czech-Geological-Society/

Society:

Czech Geological Society
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
V Holešovičkách 41
182 00 Praha 8
Czech Republic
phone: 728 408 613

President:

doc. Mgr. Viktor Goliáš. Ph.D.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Albertov 6
128 43 Praha 2
Czech Republic
phone: 221 951 511
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností