Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká statistická společnost, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká statistická společnost, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká statistická společnost je dobrovolná společnost pracovníků statistické vědy i praxe, sdružených ke společné činnosti. Jejím posláním je vytvářet předpoklady pro rozvoj statistiky v České republice a přispívat k řešení organizačních i odborných problémů spojených s její aplikací. Společnost podporuje rozvoj statistiky podněcováním a podporou vědecké a popularizační činnosti a vyhledáváním možností uplatnění statistiky v praxi, organizuje a koordinuje odbornou součinnost svých členů, poskytuje svým členům odbornou pomoc a informace o nových poznatcích ve statistice a chrání odborné zájmy členů. Společnost pořádá setkání, diskuse, exkurse, semináře a konference, provozuje publikační, vydavatelskou, expertizní, výukovou a další odbornou činnost v oboru statistiky a iniciativně spolupracuje s institucemi a orgány, které se zabývají výzkumem, studiem, výukou a využitím statistiky, jakož i s podniky a organizacemi, zabývajícími se tvorbou a službami v oblasti statistiky v České republice i v cizině. Společnost navazuje a rozvíjí styky s mezinárodními statistickými organizacemi a se statistickými společnostmi a statistickými orgány jiných států.

Společnost:

Česká statistická společnost, z. s.
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
tel: +420 585 634 613
www: http://www.statspol.cz/

Předseda:

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, KMAAM PřF
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel: +420 585 634 613


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20082368
20092215
2010
2011
2012
20132335
20142047
20152056
20162056
20171975
20181956
20192037
20202008
20211957
202220310
Czech Statistical Society

Category: Social Sciences

Annotation: The mission of the Czech Statistical Society is to unite wide spectrum of statisticians of all specializations, create conditions for further development of statistics in the Czech Republic, and provide its members with new discoveries in statistics.

Web: http://www.statspol.cz/en

Society:

Czech Statistical Society
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
Czech Republic
phone: +420 585 634 613

President:

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, KMAAM PřF
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Czech Republic
phone: +420 585 634 613
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností