Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká pedagogická společnost, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká pedagogická společnost, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká pedagogická společnost, z.s., má pobočky na devíti univerzitách v České republice. Její členskou základnu tvoří z velké části pedagogičtí a vědečtí pracovníci těchto univerzit včetně doktorandů, ale také pedagogové a učitelé působící mimo akademické prostředí. Mezi nejvýznamnější aktivity společnosti patří pořádání konferencí s mezinárodní účastí zaměřených na aktuální pedagogická témata a vydávání odborného recenzovaného časopisu Pedagogická orientace, který v posledních letech prošel významnými změnami, jež zvýšily jeho prestiž mezi pedagogickou veřejností. Součástí časopisu je i zpravodajství pro členy ČPdS, kteří časopis pravidelně dostávají.

Společnost:

Česká pedagogická společnost, z. s.
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31
603 00 Brno
tel: +420 485 352 828
www: www.cpds.cz

Předseda:

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31a
60300 Brno
tel: +420 549 496 074


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20083006
200930015
201030025
201129025
201221519
201323521
201423023
201523012
201623518
201723513
201823416
201922511
20202157
20212157
Czech Pedagogical Society

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Pedagogical Society has its offices in nine universities in the Czech Republic. The members include teachers and researchers affiliated to these universities as well as PhD students, and also teachers and other educators that work in schools. The most important activities include the organization of annual international conferences that focus on current pedagogical issues and the publishing of the journal Pedagogická orientace (Pedagogical Orientation).

Society:

Czech Pedagogical Society
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31
603 00 Brno
Czech Republic
phone: +420 485 352 828

President:

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31a
60300 Brno
Czech Republic
phone: +420 549 496 074
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností