Rada vědeckých společností

Informační systém RVS
Skok na navigaci
IS RVS > Vědecké společnosti > Česká pedagogická společnost, z. s.

Česká pedagogická společnost, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká pedagogická společnost, z.s., má pobočky na osmi univerzitách v České republice. Její členskou základnu tvoří z velké části pedagogičtí a vědečtí pracovníci těchto univerzit včetně doktorandů, ale také pedagogové a učitelé působící mimo akademické prostředí. Mezi nejvýznamnější aktivity společnosti patří pořádání konferencí s mezinárodní účastí zaměřených na aktuální pedagogická témata a vydávání odborného recenzovaného časopisu Pedagogická orientace, který v posledních letech prošel významnými změnami, jež zvýšily jeho prestiž mezi pedagogickou veřejností. Součástí časopisu je i zpravodajství pro členy ČPdS, kteří časopis pravidelně dostávají.

Společnost:

Česká pedagogická společnost, z. s.
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31
603 00 Brno
tel: +420 549 497 520
www: www.cpds.cz

Předseda:

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel: +420 585 635 406


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20083006
200930015
201030025
201129025
201221519
201323521
201423023
201523012
201623518
Czech Pedagogical Society

Category: Social Sciences

Annotation: Czech Pedagogical Society has offices in eight universities in the Czech Republic. Its membership consists largely pedagogues and research staff of these universities, including PhD students, but also teachers and pedagogues working outside the academic environment. The most important activities include the organization of international conferences focusing on current pedagogical issues and publishing of the journal Pedagogická orientace (Pedagogical Orientation).

Society:

Czech Pedagogical Society
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31
603 00 Brno
Czech Republic
phone: +420 549 497 520

President:

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Czech Republic
phone: +420 585 635 406
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností