Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká pedagogická společnost, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká pedagogická společnost, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká pedagogická společnost, z.s., má pobočky na devíti univerzitách v České republice. Její členskou základnu tvoří z velké části akademičtí pracovníci těchto univerzit včetně studentů doktorských studijních programů, ale také pedagogogičtí pracovníci a učitelé působící ve školách a dalších pedagogických institucích. Mezi nejvýznamnější aktivity Společnosti patří pořádání odborných setkání s regionálním dosahem nebo konferencí s mezinárodní účastí zaměřených na aktuální pedagogická témata a vydávání vědeckého časopisu Pedagogická orientace.

Společnost:

Česká pedagogická společnost, z. s.
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31
639 00 Brno
www: www.cpds.cz

Předseda:

Mgr. Oto Dymokurský
Nad Strání 671
463 11 Liberec 30


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20083006
200930015
201030025
201129025
201221519
201323521
201423023
201523012
201623518
201723513
201823416
201922511
20202157
20212157
202217314
202319714
Czech Pedagogical Society

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Pedagogical Society has its offices in nine universities in the Czech Republic. The members include teachers and researchers affiliated to these universities as well as PhD students, and also teachers and other educators that work in schools and others educational institutionals. The most important activities include the organization of seminars/workshops with the regional impact or international conferences that focus on current pedagogical issues and the publishing of the journal Pedagogická orientace (Pedagogical Orientation).

Society:

Czech Pedagogical Society
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31
639 00 Brno
Czech Republic

President:

Mgr. Oto Dymokurský
Nad Strání 671
463 11 Liberec 30
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností