Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Orgány Rady vědeckých společností

Předseda

 • Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. • hrouda@natur.cuni.cz

Předsednictvo výkonného výboru

 • Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. • hrouda@natur.cuni.cz
 • Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. • Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz
 • Doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. • Vojtech.Spiwok@vscht.cz
 • Prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. • fischerj@vse.cz

Výkonný výbor

 • Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. • Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz
 • RNDr. Petr Budil • petr.budil@geology.cz
 • Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, PhD. • Tadeusz.siwek@osu.cz
 • Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. • albrecht@natur.cuni.cz
 • Doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. • Vojtech.Spiwok@vscht.cz
 • Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. • Anna.Sediva@fnmotol.cz
 • Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. • jiri.burianek@ff.cuni.cz
 • Doc. PhDr. Jana Čechurová, PhD. • Jana.cechurova@ff.cuni.cz
 • Prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. • fischerj@vse.cz

Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi

 • Předsedkyně: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, členka Akademické rady AV ČR, ÚJČ AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Martin Bilej, DrSc., člen předsednictva Akademické rady AV ČR, MBÚ AV ČR, v. v. i.
 • Prof. RNDr. David Honys, Ph.D., člen Akademické rady AV ČR, ÚEB AV ČR v. v. i.
 • Doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., člen Akademické rady AV ČR, SOÚ AV ČR v. v. i.

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností