Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Dotace Rady vědeckých společností

Metodický pokyn

Metodický pokyn upravující podmínky přidělení dotací vědeckým společnostem od roku 2024:
Metodický pokyn Akademie Věd České Republiky pro získávání, využívání a vypořádání dotací ze státního rozpočtu ČR ve vědeckých společnostech. [PDF]2024

Žádost o podporu - činnost společnosti

Termín dodání formuláře Požadavky na činnost společnosti pro rok 2022 je 10. 9. 2023

Definitivní podoba formuláře bude zveřejněna společně s dokumenty k Výzvě AV ČR 01/2024.
2023

Vyúčtování dotace za rok 2023

Nejzazší termín podání vyúčtování dotace na úhradu členství v mezinárodních organizacích je 30. listopadu 2023.
Nejzazší termín podání vyúčtování dotace na podporu činnosti je 31. ledna 2024
Vyúčtování prosím posílejte datovou schránkou do datové schránky AV ČR (fr6adt5), uveďte k rukám: Natálie Fialová.

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností