Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Dotace Rady vědeckých společností

Metodický pokyn Akademie Věd České Republiky pro získávání, využívání a vypořádání dotací ze státního rozpočtu ČR ve vědeckých společnostech. [PDF]


2024

Žádost o podporu - činnost společnosti

Termín dodání formuláře Požadavky na činnost společnosti pro rok 2022 je 10. 9. 2023
2023

Úhrada členských příspěvků v mezinárodních organizacích

Termín podání žádosti je do 15. 9. 2023.

Pokud jste žádali na jaře o podporu činnosti společnosti, použijte formulář Pokud jste v tomto roce ještě o nic nežádali (je to Vaše první žádost v roce 2023), použijte formulář Povinné přílohy jsou:
  1. 01_2023_žádost členské příspěvky [DOCX] (tzv. Příloha č. 4 Metodického pokynu)
  2. Faktura od MO
  3. Potvrzení o členství v MO (stačí výpis webových stránek, kde se objeví jméno Vaší společnosti nebo jméno některého statutárního zástupce)

Vyúčtování dotace za rok 2023

(Formuláře budou zveřejněny v září 2023)

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností