Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká speleologická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká speleologická společnost

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Posláním České speleologické společnosti je objevovat, zkoumat, dokumentovat, studovat a chránit jeskyně a ostatní krasové či pseudokrasové jevy, jakož i umělé podzemní prostory.

Společnost:

Česká speleologická společnost
Česká speleologická společnost
Na Březince 1513/14
150 00 Praha 5
tel: +420 722 651 110
www: https://www.speleo.cz/

Předseda:

RNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Chittussiho 10
710 00 Ostrava
tel: +420 728 916 912


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2022119420
2023118212
Czech Speleological Society

Category: Technical

Annotation: The mission of the Czech Speleological Society is to discover, explore, document, study and protect caves and other karst or pseudo-karst phenomena, as well as artificial underground spaces.

Society:

Czech Speleological Society
Česká speleologická společnost
Na Březince 1513/14
150 00 Praha 5
Czech Republic
phone: +420 722 651 110

President:

RNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Chittussiho 10
710 00 Ostrava
Czech Republic
phone: +420 728 916 912
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností