Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z.s.

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z.s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: STOP je sdružení profesionálů zabývajících se problematikou ochrany památek. Přispívá ke zlepšení komunikace mezi památkáři, technology a restaurátory a ke zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o aktuálních problémech oboru. Pořádá semináře na vybraná témata, vydává vlastní odborné publikace a zpřístupňuje závěry, doporučení a stanoviska z odborných setkání.

Společnost:

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z.s.
Na Březince 1368/5
150 00 Praha 5
www: https://www.pamatky-stop.cz/

Předseda:

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
Fakulta stavební VUT v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
tel: 541147633


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

    Nebyl nalezen žádný zveřejněný výkaz

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
The Society of Technologies for the Protection of Monuments – STOP

Category: Social Sciences

Annotation: ​STOP is an association of professionals dealing with the issue of monument protection. It contributes to the improvement of the communication between conservationists, technologists, and restorers and to the improvement of the awareness of the professional public about the current problems in this field. It organizes seminars on selected topics, publishes its own professional publications, and makes available conclusions, recommendations and opinions based on professional meetings.

Society:

The Society of Technologies for the Protection of Monuments – STOP
Na Březince 1368/5
150 00 Praha 5
Czech Republic

President:

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
Fakulta stavební VUT v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Czech Republic
phone: 541147633
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností