Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s.

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: CZPWS je členem a zástupcem Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS), která se zabývá výzkumem a standardizací vlastností vody, vodní páry a vodných roztoků v následujících oblastech: termofyzikální vlastnosti vody a vodní páry, fyzikální chemie systémů s vodnými roztoky, elektrárenská chemie (úprava vody, koroze, únava a životnost materiálů v důsledku chemických příměsí v parních obězích), požadavky průmyslu a jejich řešení, vlastnosti mořské vody.

Společnost:

Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
18200 Praha 8
tel: 266053762
www: http://www.czpws.cz

Předseda:

Ing. Jan Hrubý, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
18200 Praha 8
tel: 266053762


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2021201
2022174
2023174
Czech Society for the Properties of Water and Steam

Category: Technical

Annotation: CZPWS is a member and national representative of the International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS), a non-profit association concerned with the properties of water and steam, particularly: thermophysical properties, power cycle chemistry and other aspects of high-temperature steam, water and aqueous mixtures relevant to thermal power cycles, and industrial applications.

Web: http://www.czpws.cz/?q=en

Society:

Czech Society for the Properties of Water and Steam
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
18200 Praha 8
Czech Republic
phone: 266053762

President:

Ing. Jan Hrubý, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
18200 Praha 8
Czech Republic
phone: 266053762
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností