Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Rada vědeckých společností ČR, z.s.

Rada vědeckých společností ČR, z.s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Spolek Rada vědeckých společností ČR je nezávislé neziskové dobrovolné sdružení, sdružující vědecké společnosti působící v České republice. Vzniklo za účelem prosazování zájmů vědeckých společností. Od 1. 1. 2019 působí Rada vědeckých společností jako zcela samostatný subjekt (zapsaný spolek) s vlastním rozpočtem a účetnictvím. Rada vědeckých společností České republiky, z.s. koordinuje v současné době 85 vědeckých společností z přírodovědných, lékařských, společenskovědních a technických oborů, což představuje zhruba 25 000 členů.

Společnost:

Rada vědeckých společností ČR, z.s.
AV ČR
Národní 3
110 00 Praha 1
tel: +420 221 403 435
www: http://rvs.paleontologie.cz

Předseda:

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
PřF UK
Albertov 6
128 43 Praha 2


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2019851
Council of Scientific Societies of the Czech Republic

Category: Social Sciences

Society:

Council of Scientific Societies of the Czech Republic
AV ČR
Národní 3
110 00 Praha 1
Czech Republic
phone: +420 221 403 435

President:

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
PřF UK
Albertov 6
128 43 Praha 2
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435
Mobil: +420 603 204 181

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností