Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Rada vědeckých společností ČR, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Rada vědeckých společností ČR, z.s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Spolek Rada vědeckých společností ČR je nezávislé neziskové dobrovolné sdružení, sdružující vědecké společnosti působící v České republice. Vzniklo za účelem prosazování zájmů vědeckých společností. Od 1. 1. 2019 působí Rada vědeckých společností jako zcela samostatný subjekt (zapsaný spolek) s vlastním rozpočtem a účetnictvím. Rada vědeckých společností České republiky, z.s. koordinuje v současné době 87 vědeckých společností z přírodovědných, lékařských, společenskovědních a technických oborů, což představuje zhruba 25 000 členů.

Společnost:

Rada vědeckých společností ČR, z.s.
AV ČR
Národní1009/3
110 00 Praha 1
tel: +420 221 403 435
www: http://rvs.paleontologie.cz

Předseda:

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Katedra botaniky PřF UK
Benátská 2
128 01 Praha 2


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2019851
2020871
2021871
2022891
Council of Scientific Societies of the Czech Republic

Category: Social Sciences

Society:

Council of Scientific Societies of the Czech Republic
AV ČR
Národní1009/3
110 00 Praha 1
Czech Republic
phone: +420 221 403 435

President:

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Katedra botaniky PřF UK
Benátská 2
128 01 Praha 2
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností