Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká arachnologická společnost, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká arachnologická společnost, z.s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Česká arachnologická společnost sdružuje profesionální i amatérské arachnology, podílí se na rozvoji vědního oboru arachnologie (věda zabývající se pavoukovci), koordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě, školství a praxi, pořádá odborné semináře, konference, přednášky a exkurze.

Společnost:

Česká arachnologická společnost, z.s.
Lipová 1557/3
37005 České Budějovice
tel: 721162763
www: https://arachnology.cz/

Předseda:

RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507/73
16106 Praha - Ruzyně
tel: 721162763


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2018716
20197110
2020803
2021964
20221086
Czech arachnological society

Category: Natural

Annotation: The Czech Arachnological Society unites professional and amateur arachnologists, participates in the development of the scientific field of arachnology (the science dealing with arachnids), coordinates the cooperation of its members working in science, education, and nature conservation, organizes professional seminars, conferences, lectures, and excursions.

Web: https://arachnology.cz/?jazyk=en

Society:

Czech arachnological society
Lipová 1557/3
37005 České Budějovice
Czech Republic
phone: 721162763

President:

RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507/73
16106 Praha - Ruzyně
Czech Republic
phone: 721162763
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností