Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká asociace pro africká studia, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká asociace pro africká studia, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: ČAAS je občanským sdružením akademických pracovníků v afrických studiích, absolventů Mgr. studia tohoto oboru a jeho příznivců z příbuzných oborů. Cílem je podpora rozvoje afrických studií ve vědeckém výzkumu a vzdělávání, posilování vazeb mezi afrikanisty a odborníky příbuzných oborů v národním i mezinárodním měřítku. ČAAS reprezentuje českou afrikanistiku vůči vládním, veřejnoprávním a nevládním organizacím, udržuje kontakty a navazuje spolupráci s obdobnými oborovými organizacemi. Cílem asociace je též popularizovat výsledky afrických studií mezi širší veřejností.

Společnost:

Česká asociace pro africká studia, z. s.
Rektorát Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62/26
500 03 Hradec Králové
www: http://www.africkastudia.cz/

Předseda:

Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
tel: 604729909


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20183619
20193645
20203623
20214616
20224623
Czech Association for African Studies

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Association for African Studies is a scholarly organisation for academics and graduates in African Studies as well as others with a scholarly interest in Africa. The aim is to promote research and teaching of African Studies in the Czech Republic, and to facilitate contacts among scholars in African Studies and those in related academic disciplines both in the Czech Republic and abroad.

Web: http://www.africkastudia.cz/en

Society:

Czech Association for African Studies
Rektorát Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62/26
500 03 Hradec Králové
Czech Republic

President:

Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
Czech Republic
phone: 604729909
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností