Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je přímou pokračovatelkou Československé kybernetické společnosti založené v roce 1966. K cílům ČSKI patří podpora a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů; zvyšování znalostí jejích členů, organizování odborného života a zajišťování souvisejících služeb pro odborné skupiny i členy ČSKI. ČSKI se také výnamně podílí na šíření počítačové gramotnosti v široké veřejnosti.

Společnost:

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8 - Libeň
tel: 224354250
www: https://www.cski.cz/homepage/cs

Předseda:

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
CIIRC ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6, Dejvice
tel: 224 354 250


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200829682
200928895
201029590
201129774
201230558
201330960
201429460
201515054
201615050
201715640
201815535
201915541
202015529
202115535
202213116
202314433
Czech Society for Cybernetics and Informatics

Category: Technical

Annotation: The Czech Society for Cybernetics and Informatics (CSKI) is a direct successor of the Czechoslovak Cybernetics Society founded in 1966. The goals of CSKI include promoting and popularizing the development of cybernetics, informatics and related fields; increasing knowledge of its members, organizing professional life and providing related services for its working groups and members. The CSKI also plays an important role in spreading computer literacy among the general public.

Web: https://www.cski.cz/homepage/en

Society:

Czech Society for Cybernetics and Informatics
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8 - Libeň
Czech Republic
phone: 224354250

President:

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
CIIRC ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6, Dejvice
Czech Republic
phone: 224 354 250
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností