Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Český komitét pro geodézii a geofyziku, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Český komitét pro geodézii a geofyziku, z. s.

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Český komitét pro geodezii a geofyziku, zapsaný spolek, je dobrovolným neziskovým profesním sdružením vědeckých a odborných pracovníků v oblasti geodezie a geofyziky s celostátní působností založeným na základě zákona č. 89/2012 Sb. o sdružování občanů. Tento spolek je nástupnickou organizací po Českém národním komitétu pro geodezii a geofyziku, který byl v Akademii věd ČR zrušen k 31.12.2017. Hlavním cílem je zastupovat Českou republiku v mezinárodním měřítku v Mezinárodní unii pro geodezii a geofyziku (IUGG), jejich asociacích a odborných skupinách.

Společnost:

Český komitét pro geodézii a geofyziku, z. s.
Geofyzikální ústav AVČR
Boční II/1401
14100 Praha 4

Předseda:

Doc. RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
Geofyzikální ústav AVČR
Boční II/1401
14100 Praha 4
tel: 604207962


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2018117
20191312
2020
20211310
20221310
20231418
Czech Committee for Geodesy and Geophysics

Category: Technical

Society:

Czech Committee for Geodesy and Geophysics
Geofyzikální ústav AVČR
Boční II/1401
14100 Praha 4
Czech Republic

President:

Doc. RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
Geofyzikální ústav AVČR
Boční II/1401
14100 Praha 4
Czech Republic
phone: 604207962
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností