Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Český komitét pro logiku, metodologii a filozofii vědy, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Český komitét pro logiku, metodologii a filozofii vědy, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Rozvíjení vědecké a výzkumné činnosti v oblasti logiky, metodologie a filozofie vědy a zvyšování povědomí o logice, metodologii a filozofii vědy a jejich popularizace v rámci širší odborné veřejnosti.

Společnost:

Český komitét pro logiku, metodologii a filozofii vědy, z. s.
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 236/3, Staré Město
11000 Praha 1
www: http://web.flu.cas.cz/dlmpst/

Předseda:

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
11000 Praha 1


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2018156
20191520
2020
20211530
20221537
20231516
Czech committee for logic, methodology and philosophy of science

Category: Social Sciences

Society:

Czech committee for logic, methodology and philosophy of science
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 236/3, Staré Město
11000 Praha 1
Czech Republic

President:

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
11000 Praha 1
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností