Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: V souladu se svými stanovami se ČGHSP zaměřuje především na rozvíjení občanské i šlechtické genealogie, heraldiky, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich následném praktickém uplatňování.

Společnost:

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Fantova 1784
155 00 Praha 13
tel: 251 613 490
www: www.genealogie.cz

Předseda:

Ing. Mgr. Martin Slaboch, PhD.Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20179209
2018
2019
Czech Genealogical and Heraldic Society in Prague

Category: Social Sciences

Annotation: In accordance with its statutes, the CGHSP focuses primarily on the development of civilian and aristocratic genealogy, heraldry as well as other auxiliary sciences of history, and to assist members in acquiring theoretical knowledge in the area of genealogical research and their subsequent practical application.

Society:

Czech Genealogical and Heraldic Society in Prague
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Fantova 1784
155 00 Praha 13
Czech Republic
phone: 251 613 490

President:

Ing. Mgr. Martin Slaboch, PhD.

Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435
Mobil: +420 603 204 181

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností