Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědecký spolek
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědecký spolek

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Posláním a cílem Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědecký spolek (SHSD ČR) - je podporovat rozvoj hospodářských a sociálních dějin v rámci České republiky. SHSD ČR navazuje na činnost svých předchůdkyň (od 60. let 20. století Komise pro hospodářské dějiny, od 14. 3. 1990 Společnost pro hospodářské dějiny v Praze, od roku 1992 Společnost pro hospodářské a sociální dějiny) a reprezentuje obor hospodářských a sociálních dějin ve vztahu k odborné i laické veřejnosti, a to v tuzemsku i v zahraničí. Zabývá se individuální a týmovou odbornou vědecko-výzkumnou, metodologickou i vědecko-organizační činností v oblasti obou zmíněných multidisciplinárních vědeckých oborů – hospodářských dějin a sociálních dějin. Využívá i kooperace s dalšími historickými disciplínami – především s politickými dějinami, historií vědy a techniky, historickou geografií a demografií, historickou statistikou, kulturní antropologií, kulturními dějinami, dějinami mentalit apod.

Společnost:

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědecký spolek
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
www: www.shsd.cz

Předseda:

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
Historická laboratoř (elektro)techniky, FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
tel: +420224355144


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2017601
201860
20196056
20206041
20216042
202210029
Society for Economic and Social History of the Czech Republic - scientific society

Category: Social Sciences

Society:

Society for Economic and Social History of the Czech Republic - scientific society
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
Czech Republic

President:

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
Historická laboratoř (elektro)techniky, FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
Czech Republic
phone: +420224355144
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností