Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká kartografická společnost, z.s.

Česká kartografická společnost, z.s.

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Česká kartografická společnost (ČKS) sdružuje zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů – a to jak z veřejné správy, soukromých firem i vzdělávacích institucí. Společnost má přibližně 100 individuálních členů a podporuje ji šest členů kolektivních – firem či organizací zabývající se kartografií. Za zásluhy o rozvoj kartografie a práci ve prospěch Společnosti je vybraným osobnostem udělováno čestné členství. Mezi aktivity ČKS patří pravidelné pořádání kartografických konferencí, soutěž Mapa roku, národní soutěž dětské kresby s kartografickou tematikou (s vazbou na mezinárodní soutěž o cenu Barbary Petchenikové pořádanou Mezinárodní kartografickou asociací -ICA), organizace odborných seminářů, výstav apod. ČKS reprezentuje Českou republiku v mezinárodní kartografické asociaci ICA – zapojuje se aktivně do činnosti orgánů a odborných komisí ICA.

Společnost:

Česká kartografická společnost, z.s.
Česká kartografická společnost
Františka Křížka 362/1
170 00 Praha 7 – Holešovice
www: http://www.cartography.cz/

Předseda:

Prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Univerzita obrany v Brně
Kounicova 65
662 10 Brno
tel: +420 973 445 028


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
201710415
201810422
201911521
Czech Cartographic Society

Category: Technical

Society:

Czech Cartographic Society
Česká kartografická společnost
Františka Křížka 362/1
170 00 Praha 7 – Holešovice
Czech Republic

President:

Prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Univerzita obrany v Brně
Kounicova 65
662 10 Brno
Czech Republic
phone: +420 973 445 028
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435
Mobil: +420 603 204 181

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností