Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. podporuje zejména rozvoj buněčné biologie a překrývajících se vědních oborů, podněcuje vědecké a vědecko-popularizační činnosti a šíření nových poznatků v praxi. Spolek se snaží být nápomocný členům Spolku při jejich odborné a vědecké práci, a snaží se zejména přispět ke zvyšování odborné úrovně mladých pracovníků v oboru.

Společnost:

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s.
1. lékařská fakulta UK, Purkyňův ústav
Albertov 4
12801 Praha 2
tel: 224968001
www: http://www.cscb.cz

Předseda:

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
1. lékařská fakulta UK, Purkyňův ústav
Albertov 4
12801 Praha 2
tel: 224968001


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2016895
2017923
2018924
2019946
2020812
2021774
2022713
2023622
Czech Society for Cell Biology, z.s.

Category: Natural

Annotation: The purpose of the Society is to promote, in particular, the development of cell biology and overlapping disciplinesencouraging scientific and science popularization activities and the dissemination of new knowledge in practice. The Society is trying to be helpful to the members of the Society in their academic work, and trying in particular to contribute to the raising of the professional level of young workers in the field.

Web: http://www.cscb.cz

Society:

Czech Society for Cell Biology, z.s.
1. lékařská fakulta UK, Purkyňův ústav
Albertov 4
12801 Praha 2
Czech Republic
phone: 224968001

President:

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
1. lékařská fakulta UK, Purkyňův ústav
Albertov 4
12801 Praha 2
Czech Republic
phone: 224968001
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností