Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká pedologická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká pedologická společnost

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Česká pedologická společnost (ČPS) byla založena 23. listopadu 1994 v Brně. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na: přednáškovou činnost, organizování seminářů, konferencí a odborných exkurzí, zastupování svých členů a organizací na národní i mezinárodní úrovni, spolupráci mezi jednotlivými organizacemi při řešení výzkumných půdoznaleckých témat, expertizní a poradenskou práci v oboru pedologie a ochrany půdy. Česká pedologická společnost je členem Mezinárodní unie věd o půdě (IUSS) a Evropské konfederace pedologických společností (ECSSS).

Společnost:

Česká pedologická společnost
Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel: 585 634 550
www: http://pedologie.czu.cz/

Předseda:

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel: 585 634 560


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20161382
20171384
201813820
20191386
20201386
20211387
202213215
20231327
Czech Society of Soil Science

Category: Technical

Annotation: Czech Society of Soil Science was established on 23 November 1994 in Brno. Its activity is focused especially on: taking care of the development of soil sciences and their relations to other scientific disciplines, supporting practical exploitation of soil science in agriculture, forestry, engineering, landscape planning and environmental protection, contributing to objective processing of soil information for important decisions of respective officials and institutions in the field of soil evaluation and management, soil exploitation and EIA, informing public on the quality of soils, their importance as a natural soil resource and their functions in landscape, in the environment and for global ecosystem and contributing to specific education in soil science and its applications on respective universities. The Society is a member of the International Union of Soil Sciences (IUSS) and the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS).

Web: http://pedologie.czu.cz/eng/news.html

Society:

Czech Society of Soil Science
Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Czech Republic
phone: 585 634 550

President:

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Czech Republic
phone: 585 634 560
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností