Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká kriminologická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká kriminologická společnost

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká kriminologická společnost (ČKS) je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2012 s cílem podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Ke splnění tohoto poslání ČKS organizuje národní i mezinárodní konference, semináře, přednášky a kurzy, spolupracuje s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí, podporuje kriminologický výzkum a šíření, publikování a popularizaci kriminologicky relevantních informací a poznatků a podporuje výuku kriminologie na středních policejních a příbuzných školách a na vyšších odborných a vysokých školách.

Společnost:

Česká kriminologická společnost
Filozofická fakulta UK Praha
náměstí Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
tel: 607216981
www: http://www.czkrim.cz

Předseda:

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Filozofická fakulta UK
náměstí Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
tel: 221619680


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20141683
20151718
20161857
20171727
20181736
201918011
20201766
20211786
20221796
20231814
Czech Criminological Society

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Society of Criminology (CSC) is a civic association founded in 2012, which aims to support the development of the criminology as a self-existent and independent scientific discipline in the Czech Republic, and to facilitate the intensive co-operation between experts in the field of crime and other socio-pathological phenomena. To meet this mission, CSC organizes national and international conferences, seminars, lectures and courses, co-operates with professional associations, institutions and organizations of similar focus in the Czech Republic and abroad, encourages research in criminology and dissemination, publication and popularization of criminological information and findings, and promotes the education in criminology at related colleges and universities.

Web: http://www.czkrim.cz/en

Society:

Czech Criminological Society
Filozofická fakulta UK Praha
náměstí Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
Czech Republic
phone: 607216981

President:

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Filozofická fakulta UK
náměstí Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
Czech Republic
phone: 221619680
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností