Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Společnost pro církevní právo, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Společnost pro církevní právo, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Společnost pro církevní právo je zapsaný spolek, založený roku 1994 při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem Společnosti je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva, konfesního práva, právních dějin církví a v právních oborech s nimi souvisejících.

Společnost:

Společnost pro církevní právo, z. s.
Sudoměřská 1243/25
130 00 Praha 3
tel: 222 220 203
fax: žádný
www: http://spcp.prf.cuni.cz/

Předseda:

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Univerzita Karlova - Právnická fakulta
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1
tel: 221 005 419
fax: žádný


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
201444310
20154559
201647813
20174918
20185079
20195309
20205088
20215405
20225415
Church Law Society

Category: Social Sciences

Annotation: Church Law Society is a registered association, founded in 1994 at the School of Law of Charles University in Prague. The Society´s objective is to promote study and research in the fields of church Law, religion Law, legal history of churches and in the fields of law related to them.

Web: http://spcp.prf.cuni.cz/en/

Society:

Church Law Society
Sudoměřská 1243/25
130 00 Praha 3
Czech Republic
phone: 222 220 203
fax: žádný

President:

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Univerzita Karlova - Právnická fakulta
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1
Czech Republic
phone: 221 005 419
fax: žádný
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností