Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro filmová studia
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro filmová studia

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká společnost pro filmová studia (CEFS) je občanské sdružení badatelů, pedagogů, studentů, archivářů, kritiků a tvůrců v oblasti filmu a dalších audiovizuálních médií, které má za cíl sloužit profesním potřebám a zájmům svých členů. K aktivitám sdružení patří provoz webových stránek, vydávání časopisu, udělování cen a pořádání konferencí.

Společnost:

Česká společnost pro filmová studia
Katedra filmových studií, FF UK v Praze
Jana Palacha 2
11638 Praha 1
tel: 606447053
www: http://www.cefs.cz

Předseda:

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Katedra filmových studií, FF UK v Praze
Jana Palacha 2
11638 Praha 1


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2013
2014
20153004
20163003
2017
20183002
2019
2020
2021
Czech Society for Film Studies

Category: Social Sciences

Annotation: Czech Society for Film Studies (CEFS) is a civic association of scholars, pedagogues, students, archivists, critics and creators in the field of film and audio-visual media, which have main goal to help its members with their professional needs. Some of activities of the association are running web pages, publishing the journal, awarding achievers and hosting conferences.

Society:

Czech Society for Film Studies
Katedra filmových studií, FF UK v Praze
Jana Palacha 2
11638 Praha 1
Czech Republic
phone: 606447053

President:

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Katedra filmových studií, FF UK v Praze
Jana Palacha 2
11638 Praha 1
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností