Rada vědeckých společností

Informační systém RVS
Skok na navigaci
IS RVS > Vědecké společnosti > Unie Comenius

Unie Comenius

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Unie Comenius je profesní a zájmovou organizací odborníků v oblasti komeniologie a v blízkých oborech (historie, pedagogika, filosofe a jazykověda) Má kolem sedmdesáti individuálních členů, kteří působí na vysokých školách a v ústavech Akademie věd ČR, dále na středních školách, v muzeích a knihovnách i v jiných profesích. Hlavním cílem Unie Comenius je šířit a prohlubovat poznání a interpretaci díla Jana Amose Komenského a vést k úctě vůči odkazu národních dějin.

Společnost:

Unie Comenius
Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 01 Uherský Brod
tel: 572 632 288
www: http://www.uniecomenius.cz

Předseda:

PhDr. Jiří Beneš
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. - Kabinet pro klasická studia
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
tel: 234 612 303
fax: 222 828 305


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2009706
2010706
2011625
2012622
2013522
2014482
2015362
2016362
2017423
2018382
Comenius Union

Category: Social Sciences

Society:

Comenius Union
Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 01 Uherský Brod
Czech Republic
phone: 572 632 288

President:

PhDr. Jiří Beneš
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. - Kabinet pro klasická studia
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
Czech Republic
phone: 234 612 303
fax: 222 828 305
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností