Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Unie Comenius

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Unie Comenius je profesní a zájmovou organizací odborníků v oblasti komeniologie a v blízkých oborech (historie, pedagogika, filosofe, teologie, filologie) Má přes třicet individuálních členů, kteří působí na vysokých školách a v ústavech Akademie věd ČR, dále na středních školách, v muzeích a knihovnách i v jiných profesích. Hlavním cílem Unie Comenius je šířit a prohlubovat poznání a interpretaci díla Jana Amose Komenského a vést k úctě vůči odkazu národních dějin.

Společnost:

Unie Comenius
Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 01 Uherský Brod
tel: 572 632 288
www: http://www.uniecomenius.cz

Předseda:

PhDr. Jiří Beneš
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. - Kabinet pro klasická studia
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
tel: 234 612 303
fax: 222 828 305


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2009706
2010706
2011625
2012622
2013522
2014482
2015362
2016362
2017423
2018382
2019411
2020411
2021392
2022363
Comenius Union

Category: Social Sciences

Annotation: Comenius Union associates both experts and amateurs in the field of Comenius studies and related areas(history, pedagogigy, philosophy, theology, philology). It comprises some 30 individual members acting as teachers at all the stages of the educational system, in research institutions, museums, libraries etc. The aim of the Comenius Union is to spread and promote the general knowledge of the work of J. A. Comenius and to foster the respect to the national heritage.

Society:

Comenius Union
Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 01 Uherský Brod
Czech Republic
phone: 572 632 288

President:

PhDr. Jiří Beneš
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. - Kabinet pro klasická studia
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
Czech Republic
phone: 234 612 303
fax: 222 828 305
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností