Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká asociace orální historie
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká asociace orální historie

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká asociace orální historie (COHA) je zapsaným spolkem založeným za účelem podpory a prezentace vědeckých výzkumů a projektů vedených metodou orální historie (OH). Byla založena v lednu 2007 a mezi její hlavní cíle patří např. vytvoření metodických pravidel a návodů pro využití OH ve vědeckém výzkumu za účelem „chránit“ ji před nevědeckým používáním; důsledné zastávání etických pravidel výzkumu; pomoc nově vzniklým institucím a informování o nových projektech, knihách, konferencích atd. prostřednictvím spravovaného webového portálu.

Společnost:

Česká asociace orální historie
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
Vlašská 355/9
11800 Praha 1
tel: 257286358
www: http://www.coha.cz

Předseda:

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
Vlašská 355/9
11800 Praha 1
tel: 257286358


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2009807
2010808
2011909
2012909
2013619
2014437
20157212
2016609
2017657
2018575
2019526
2020484
2021527
2022505
2023435
Czech Oral History Association

Category: Social Sciences

Annotation: Czech Oral History Association (COHA) is an non-profit organization established for the purpose of supporting and presenting research and projects conducted by oral history method. The Association was established at a constitutive meeting on 8 January, 2007. COHA - main goals are e.g. to build and consolidate methodological instructions and rules of the oral history research in order to prevent the non-scientific usage; to thoroughly apply ethical principles of oral history to research; to provide assistance to newly established institutions and to inform the public about current projects, books, conferences and happenings through own web pages.

Web: http.//www.oralhistory.cz

Society:

Czech Oral History Association
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
Vlašská 355/9
11800 Praha 1
Czech Republic
phone: 257286358

President:

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
Vlašská 355/9
11800 Praha 1
Czech Republic
phone: 257286358
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností