Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro ekologii z.s.

Česká společnost pro ekologii z.s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Cílem ČSPE je podílet se na všestranném, komplexním a systematickém rozvoji ekologických oborů, podílet se na propagaci a realizaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti, podílet se na ochraně přírody a krajiny a expertní činnost v ekologických oborech v regionu střední Evropy. Mezi hlavní činnosti ČSPE patří pořádání vědeckých a pracovních konferencí, přednášek, diskuzí, seminářů, kurzů a dalších akcí, rozvoj ekologie na rovině základního výzkumu, rovině vědecko-populární i na rovině aplikací do praxe a popularizace ekologických oborů.

Společnost:

Česká společnost pro ekologii z.s.
Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity
Branišovská 1760
37005 České Budějovice
tel: 38 777 5357
fax: 387 772 368
www: http://www.cspe.cz/

Předseda:

RNDr. Robert Tropek Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Viničná 1594/7
128 43 Praha
tel: 221 951 854
fax: 387 772 368


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200917411
201017615
20112248
20121809
201320317
20141799
201520111
20161918
201721012
20182127
20192107
20202099
Czech Society for Ecology

Category: Natural

Annotation: The aim of Czech Society for Ecology is support of systematic and complex development of ecology in the area of the Czech Republic. Society deals with propagation and realisation of scientific activities, participate on nature conservation and expert activities in ecology.

Web: http://www.cspe.cz/

Society:

Czech Society for Ecology
Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity
Branišovská 1760
37005 České Budějovice
Czech Republic
phone: 38 777 5357
fax: 387 772 368

President:

RNDr. Robert Tropek Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Viničná 1594/7
128 43 Praha
Czech Republic
phone: 221 951 854
fax: 387 772 368
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností