Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Český klub skeptiků Sisyfos, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Český klub skeptiků Sisyfos, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Cíle klubu jsou definovány ve stanovách. Spočívají v šíření a obhajobě vědeckého poznání. Mimořádný význam přičítáme podpoře a výchově k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Hlavním cílem je ovšem vědecká analýza sporných a tzv. nadpřirozených jevů a názorů. S výsledky těchto analýz seznamujeme veřejnost a snažíme se bránit šíření pseudovědeckých, paranormálních názorů a neověřených nebo klamavých postupů a přístrojů. Za významné považujeme poskytování informací a pomoc občanům v ochraně před takovými výrobky a před neúčinnými nebo nebezpečnými metodami alternativní medicíny.

Společnost:

Český klub skeptiků Sisyfos, z. s.
U dejvického rybníčku 25
160 00 Praha 6
tel: 776 306 185, 776 017 932
www: https://www.sisyfos.cz/

Předseda:

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK
Albertov 4
128 00 Praha 2
tel: 776 306 185


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200838429
200934133
201036912
201137927
201236512
201336535
201436034
201537075
201638477
201739290
201839218
201938152
202038129
202152032
202252021
202352032
Czech Skeptics Club

Category: Social Sciences

Annotation: The statutes define the aims of the club. The club is concerned with the defense and propagation of the scientific knowledge. This implies the education to the rational critical way of thinking and to the proper understanding of scientific methods. The scientific analysis of problematic and “supernatural” phenomena belongs to the chief targets of our activity. We make the public acquainted with results of our analyses and in open discussions we try to oppose to the dissemination of pseudoscientific, paranormal ideas, and to the propagation of unproved procedures and instruments. We offer the assistance to the citizens in their protection from frauds of broadly advertised pseudoscientific procedures, expensive non-functional apparatuses as well as warn the patients of the ineffective and in some instances even dangerous methods of alternative medicine.

Web: https://www.sisyfos.cz/en/

Society:

Czech Skeptics Club
U dejvického rybníčku 25
160 00 Praha 6
Czech Republic
phone: 776 306 185, 776 017 932

President:

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK
Albertov 4
128 00 Praha 2
Czech Republic
phone: 776 306 185
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností