Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Uměleckohistorická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Uměleckohistorická společnost

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: UHS sdružuje české a zahraniční historiky umění, veřejně se zastává oboru dějin umění a vyslovuje se k společensky zajímavým tématům,je organizační základnou oborové komunikace.

Společnost:

Uměleckohistorická společnost
Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4
110 00 Praha 1
tel: 221183502
www: http://www.dejinyumeni.cz

Předseda:

PhDr. Anna Pravdova, Ph.D
Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4
110 00 Praha 1
fax: -


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20086445
200956611
201030914
20113006
20123087
20132755
20142537
20152568
20162746
20172089
20182219
201922113
20202218
202122113
20221508
20232308
Art Historical Association

Category: Social Sciences

Annotation: Art Historical Association unites the art historical proffesionals, defends their interests in the public area, gives opinion on socially relevant topics and provides an organisational basis for the communication among members of the field.

Society:

Art Historical Association
Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4
110 00 Praha 1
Czech Republic
phone: 221183502

President:

PhDr. Anna Pravdova, Ph.D
Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4
110 00 Praha 1
Czech Republic
fax: -
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností