Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká meteorologická společnost, z.s.

Česká meteorologická společnost, z.s.

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Česká meteorologická společnost (ČMeS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru meteorologie sdružených ve formě spolku ke společné činnosti, jejímž účelem je dle celkové koncepce české vědy se podílet na dalším rozvoji a zvyšování úrovně meteorologie v České republice a na koncepční a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědecké činnosti v praxi.

Společnost:

Česká meteorologická společnost, z.s.
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4
tel: 221912514
fax: 221912533
www: http://www.cmes.cz/

Předseda:

doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Univerzita Karlova, Matematicko fyzikální fakulta, katedra fyziky atmosféry
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel: 221 912 514
fax: 221 912 533


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200821541
200922046
201022013
201122018
201221515
201321716
201420252
201519564
201618016
201718018
201818050
201917517
202017814
Czech Meteorological Society

Category: Technical

Annotation: Czech Meteorological Society is a society of scientific, research or operational workers working in meteorology and atmospheric sciences and people declaring serious interest in these sciences. The main objective is to contribute to the development of meteorology in the Czech Republic and to the outreach and education of atmospheric sciences for the public.

Web: http://www.cmes.cz

Society:

Czech Meteorological Society
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4
Czech Republic
phone: 221912514
fax: 221912533

President:

doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Univerzita Karlova, Matematicko fyzikální fakulta, katedra fyziky atmosféry
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
Czech Republic
phone: 221 912 514
fax: 221 912 533
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností