Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Společnost pro estetiku, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Společnost pro estetiku, z.s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Společnost pro estetiku je dobrovolnou společenskou organizací vědeckých, vědeckopedagogických a odborných členů v oboru estetiky, filozofie a teorie umění i jednotlivých konkrétních věd o umění. Členství je dále otevřeno rovněž pro studenty a laické příznivce těchto vědních oborů.

Společnost:

Společnost pro estetiku, z.s.
Katedra estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Celetná 20
116 42 Praha 1
tel: +420 221 619 620
www: http://www.estetikaspol.cz/

Předseda:

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph. D.
Katedra estetiky, FF UK Praha
Celetná 20, 2. patro
116 42 Praha 1
tel: +420 221 619 619


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008658
2009447
2010444
2011487
20125810
20136010
20146010
20156013
20166510
20176714
20186911
20197018
20207010
20216424
20226413
Czech Society for Aesthetics

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Society for Aesthetics is a voluntary social organization of scientific, scientific-pedagogical and professional members in the field of aesthetics, philosophy and theory of art. Membership is also open to students and lay fans of these disciplines.

Society:

Czech Society for Aesthetics
Katedra estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Celetná 20
116 42 Praha 1
Czech Republic
phone: +420 221 619 620

President:

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph. D.
Katedra estetiky, FF UK Praha
Celetná 20, 2. patro
116 42 Praha 1
Czech Republic
phone: +420 221 619 619
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností