Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: CZ-IALE je profesionální vědecká společnost vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků a studentů zabývajících se a působících v širokém interdisciplinárním oboru krajinné ekologie. Posláním CZ-IALE je především podpora rozvoje oboru ekologie krajiny a zprostředkování komunikace mezi zainteresovanými odborníky, pedagogy, manažery a krajinnými plánovači z decisní sféry.

Společnost:

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s.
IALE-CZ, Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel: 296528320
fax: 296528256
www: http://www.iale.cz

Předseda:

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
tel: 296528320
fax: 296528256


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200815213
200916512
201017117
201117511
201215012
201315013
201415012
201512013
201612014
201711014
201811010
201911011
20208911
20218212
20228013
International Association for Landscape Ecology, Czech Chapter

Category: Natural

Annotation: CZ-IALE is a professional scientific society of scientists, academicians and experts as well as students active in the field of landscape ecology. CZ-IALE´s mission is to support the development of the landscape ecology discipline and intermediate communication among experts, academic workers, managers and landscape planners from the decision sphere.

Web: http://www.iale.cz/en

Society:

International Association for Landscape Ecology, Czech Chapter
IALE-CZ, Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6
128 43 Praha 2
Czech Republic
phone: 296528320
fax: 296528256

President:

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
Czech Republic
phone: 296528320
fax: 296528256
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností