Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: CZ-IALE je profesionální vědecká společnost vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků a studentů zabývajících se a působících v širokém interdisciplinárním oboru krajinné ekologie. Posláním CZ-IALE je především podpora rozvoje oboru ekologie krajiny a zprostředkování komunikace mezi zainteresovanými odborníky, pedagogy, manažery a krajinnými plánovači z decisní sféry.

Společnost:

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s.
IALE-CZ, Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel: 296528320
fax: 296528256
www: http://www.iale.cz

Předseda:

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
tel: 296528320
fax: 296528256


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200815213
200916512
201017117
201117511
201215012
201315013
201415012
201512013
201612014
201711014
201811010
201911011
20208911
20218212
International Association for Landscape Ecology, Czech Chapter

Category: Natural

Annotation: CZ-IALE is a professional scientific society of scientists, academicians and experts as well as students active in the field of landscape ecology. CZ-IALE´s mission is to support the development of the landscape ecology discipline and intermediate communication among experts, academic workers, managers and landscape planners from the decision sphere.

Web: http://www.iale.cz/en

Society:

International Association for Landscape Ecology, Czech Chapter
IALE-CZ, Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6
128 43 Praha 2
Czech Republic
phone: 296528320
fax: 296528256

President:

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
Czech Republic
phone: 296528320
fax: 296528256
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností