Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká sociologická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká sociologická společnost

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká sociologická společnost (ČSS) je dobrovolnou organizací odborníků, jejímž cílem je podpořit rozvoj všech aspektů sociologie na celém území a všech regionech ČR, s hlavním důrazem na koordinaci v celonárodním měřítku, vytváření podmínek pro odbornou činnost svých členů, a na reprezentaci české sociologie.

Společnost:

Česká sociologická společnost
Husova 352/4
110 00 Praha 1
www: http://ceskasociologicka.org/

Předseda:

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP
tř. Svobody 8
779 00 Olomouc


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200829020
200929723
201030821
201131123
201231526
201331823
201430424
201528921
201627818
201727817
201828324
201926923
202027416
202123829
202221224
Czech Sociological Association

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Sociological Association (CSS) is an institution that associates scholars from the field on a voluntary basis. Its main goal is to support the development of all aspects of Czech sociology on the national and regional level. The activities of MCSS consist in coordination of the discipline nationwide, creation conditions favourable for the scientific activities of its members and representation of the Czech sociology outwardly.

Web: http://ceskasociologicka.org/en/

Society:

Czech Sociological Association
Husova 352/4
110 00 Praha 1
Czech Republic

President:

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP
tř. Svobody 8
779 00 Olomouc
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností