Rada vědeckých společností

Informační systém RVS
Skok na navigaci
IS RVS > Vědecké společnosti > Literárněvědná společnost

Literárněvědná společnost

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Činnost LVS v roce 2018 se soustředila na následující okruhy činnosti: přednášky a schůze. Vzhledem ke změně ve vedení společnosti (hlavní schůze 11. 9.) nebylo možné připravit sborník Kontexty literární vědy. Hlavní schůze se konaly v březnu a září 2018 v sídle LVS v Brně. Celkem se v průběhu roku 2018 uskutečnilo v pobočkách a jejich odborných sekcích 38 přednášek; velmi aktivní se stále jeví pobočky v Brně, Olomouci,Českých Budějovicích, v poslední době i v Plzni a Hradci Králové. Nejaktivnějším přednášejícím byl prof. Ivo Pospíšil (Brno). Speciálního literárněvědného kolokvia, které se konalo 7. 12. 2018 v Olomouci, se zúčastnilo 7 členů pobočky, kteří přednesli své výstupy o odborném odkazu prof. Petrů.

Společnost:

Literárněvědná společnost
Ústav české literatury FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel: 544250200

Předseda:

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav české literatury FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel: +420 544250200


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200811826
20098736
20106026
20116223
2012502
20135024
2014432
2015432
20164325
2017431
2018451
Literary Society

Category: Social Sciences

Annotation: The activity was focused on the following spheres: lectures and meetings. According to the changes of the head of the Society it was not prepared periodical Kontexty literární vědy. The main meetongs held in March and September. In 2018 there were 38 lectures held in all subdivisions of the society. The most active lecturer was Prof. Ivo Pospíšil (Brno). The special colloquium dealing with the reaerch of E. Petrů was held on 7th December 20417 in Olomouc with 8 participants of the Society.

Society:

Literary Society
Ústav české literatury FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic
phone: 544250200

President:

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav české literatury FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic
phone: +420 544250200
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností