Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Literárněvědná společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Literárněvědná společnost

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Literárněvědná společnost slouží k meziuniverzitní výměně poznatků a nejnovějších závěrů bádání na poli literární teorie, historie i komparatistiky, a to formou přednášek českých i zahraničních odborníků a jejich následným sebráním do sborníku Kontexty literární vědy.

Společnost:

Literárněvědná společnost
Ústav české literatury FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel: 544250200

Předseda:

Prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel: +420 544250200


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200811826
20098736
20106026
20116223
2012502
20135024
2014432
2015432
20164325
2017431
2018451
20194528
20204512
20214513
Literary Society

Category: Social Sciences

Annotation: The purpose of Literary Society is to facilitate the interuniversity exchange of knowledge and the latest findings in literary theory, history and comparative literature in the form of lectures of both Czech and foreign professionals, and their consequent gathering in the collection named The Contexts of the Literary Science.

Society:

Literary Society
Ústav české literatury FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic
phone: 544250200

President:

Prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic
phone: +420 544250200
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností