Rada vědeckých společností

Informační systém RVS
Skok na navigaci
IS RVS > Vědecké společnosti > Literárněvědná společnost

Literárněvědná společnost

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Činnost LVS v roce 2016 se soustředila na dva hlavní okruhy činnosti: 1) přednášky v pobočkách a jejích odborných sekcích 2) jiné odborné akce 3) příprava periodika Kontexty literární vědy VI. schůzovní činnost (schůze předsednictva a hlavního výboru) Celkem se v průběhu roku 2016 uskutečnilo v pobočkách a jejich odborných sekcích 24 přednášek; velmi aktivní se jeví pobočky v Brně, Olomouci,Českých Budějovicích. Jako příklady uvádíme přednášky prof. Viktory (Plzeň) z české literatury, prof. Zelenky (Ostrava)o R. Jakobsonovi, prof. Janouška (Olomouc), prof. Hrbaty (Olomouc), Dr. Šaura (Brno)aj. Dne 21.4.2016 se v zasedací místnosti FF MU v Brně konala schůze předsednictva LVS a hlavního výboru LVS jako příprava ke konání valného shromáždění, jež se konalo v Českých Budějovicích Místopředseda: Miloš Zelenka Hospodář: Oldřich Richterek Vědecký tajemník: Viktor Viktora Tajemník pro edice: Libor Pavera

Společnost:

Literárněvědná společnost
Ústav slavistiky FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel: +420 549 496 240

Předseda:

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel: +420 549 496 240


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200811826
20098736
20106026
20116223
2012502
20135024
2014432
2015432
20164325
Literary Society

Category: Social Sciences

Annotation: The activity was focused on the following spheres: lectures, meetings and the preparations of the periodical Kontexty literární vědy. In 2016 there were 23 lectures held in all subdivisions of the society. The presidium of the general committee of the society had its meeting in České Budějovice. The programme was concentrated upon the changes in statutes, the members fees and some organisational procedures.

Society:

Literary Society
Ústav slavistiky FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic
phone: +420 549 496 240

President:

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic
phone: +420 549 496 240
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností