Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Kruh moderních filologů, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Kruh moderních filologů, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Kruh moderních filologů je společenská organizace vědeckých a pedagogických pracovníků v oblasti jazykovědy, literární vědy a didaktiky cizích jazyků i adeptů těchto oborů z řad vysokoškolských studentů. Účelem KMF je napomáhat vysoké úrovni zmíněných oborů po stránce teoretické i aplikační, umožňovat svým členům zvyšovat svou odbornou kvalifikaci účastí na jednotlivých formách činnosti KMF, mezi které patří zejména: pořádání vědeckých a pracovních konferencí, pořádání seminářů, sympozií a přednášek k aktuálním problémům uvedených oborů s účastí domácích i zahraničních odborníků, aktivní působení v oblasti publikační: koordinace týmových projektů a vydávání vlastních publikací pro vnitřní potřebu.

Společnost:

Kruh moderních filologů, z. s.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: 221 619 536
fax: 221 619 536
www: http://www.kmof.cz/

Předseda:

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Hybernská 3
110 00 Praha 1
tel: 221 619 536
fax: 221 619 536


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200812211
200912017
201011821
201111820
201212016
20137527
20147524
20159025
20169029
20179032
20189027
201910332
20209337
20218729
20228724
Czech Modern Language Association

Category: Social Sciences

Annotation: Czech Modern Language Association is an organisation associating scientists, pedagogues and university students working in the field of linguistics, literary science and language teaching methodology. The aim of the Czech Modern Language Association is to promote these fields of study by organizing scientific conferences, seminars and workshops concerning actual linguistic, literary and methodologic problems.We also coordinate team projects and help to publish selected theoretical works.

Society:

Czech Modern Language Association
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic
phone: 221 619 536
fax: 221 619 536

President:

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Hybernská 3
110 00 Praha 1
Czech Republic
phone: 221 619 536
fax: 221 619 536
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností