Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Jednota klasických filologů
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Jednota klasických filologů

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Společnost sdružuje především klasické filology, tedy odborníky na řečtinu, latinu, antickou literaturu, filosofii, dějiny a kulturu, dále na literaturu a kulturu středověku (latinského i byzantského) a na novolatinskou literaturu, na archeologii starověkých kultur, římské právo a příbuzné vědy. Jejím cílem je propagovat celý soubor těchto disciplín (tzv. klasických studií) a umožňovat širší mezioborový dialog mezi jejich zástupci.

Společnost:

Jednota klasických filologů
Ústav řeckých a latinských studií FF UK
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
www: http://jkf.ff.cuni.cz

Předseda:

doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Ústav řeckých a latinských studií FF UK
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20083204
200923716
201023717
201123219
201219620
201318316
201418321
201515716
201615517
201715820
201815618
201916119
20201619
202115212
202215220
Society of Czech Classicists

Category: Social Sciences

Annotation: The society associates mainly classical philologists, i.e. experts in Greek, Latin, ancient literature, philosophy, history and culture, literature and culture of the Middle Ages (Latin and Byzantine) and Neo-Latin literature, archaeology of ancient cultures, Roman law and related sciences. Its aim is to promote the whole set of these disciplines (so-called classical studies) and to allow for a broader interdisciplinary dialogue between their representatives.

Society:

Society of Czech Classicists
Ústav řeckých a latinských studií FF UK
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
Czech Republic

President:

doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Ústav řeckých a latinských studií FF UK
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností