Rada vědeckých společností

Informační systém RVS
Skok na navigaci
IS RVS > Vědecké společnosti > Českomoravská psychologická společnost, z.s.

Českomoravská psychologická společnost, z.s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Českomoravská psychologická společnost, z.s. je dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů České republiky registrované jako spolek se sídlem v Praze. Společnost podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá ke zvyšování odborné úrovně psychologů a dalších zájemců o obor.

Společnost:

Českomoravská psychologická společnost, z.s.
Kladenská 48
16000 Praha 6
tel: 605100844
www: http://cmps.ecn.cz

Předseda:

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.,pobočka Praha
Hybernská 8
110 00 Praha 1


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200889519
200985026
201085026
201183026
201281526
201382127
201483224
201576731
201677034
201778238
201872436
Czech-Moravian Psychological Society

Category: Social Sciences

Annotation: Czech-Moravian Psychological Society is registrated as a voluntary NGO and it associates psychologists of the Czech Republic on the principle of choice. By its scientific activities the Society enhances the development of psychology as a field and as a profession and it contributes to the increase of the psychologists scientific level and the knowledge of those who are interested in the field. It comments on the scientific level of psychological journals and publications and watches over the application of ethical principles in psychological practice. The Society represents its member during negotiations with institutions in the Czech Republic and abroad and it expresses its opinion on questions of general interest.

Web: http://cmps.ecn.cz/?page=english

Society:

Czech-Moravian Psychological Society
Kladenská 48
16000 Praha 6
Czech Republic
phone: 605100844

President:

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.,pobočka Praha
Hybernská 8
110 00 Praha 1
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností