Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Českomoravská psychologická společnost, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Českomoravská psychologická společnost, z.s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Českomoravská psychologická společnost, z.s. je dobrovolné stavovské, vědecké sdružení psychologů České republiky registrované jako spolek se sídlem v Praze. Posláním ČMPS je podpora a kultivace psychologie jako vědecké disciplíny i profesní činnosti. Cílem ČMPS je podpora odborných zájmů svých členů, šíření odborných psychologických poznatků mezi odbornou a laickou veřejností a podpora a spolupráce při jednáních členů ČMPS s institucemi v ČR i v zahraničí. ČMPS dbá na uplatňování etických zásad činnosti psychologů a vyjadřuje se k otázkám obecného zájmu.

Společnost:

Českomoravská psychologická společnost, z.s.
-
Kladenská 48
16000 Praha 6
tel: +420 605100844
fax: -
www: http://cmpsy.cz

Předseda:

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10
779 00 Olomouc
tel: +420 585633512
fax: -


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200889519
200985026
201085026
201183026
201281526
201382127
201483224
201576731
201677034
201778238
201872436
201971045
202068736
202169053
202268946
202369648
Czech-Moravian Psychological Society

Category: Social Sciences

Annotation: Czech-Moravian Psychological Society is registered as a voluntary NGO and it associates psychologists of the Czech Republic on the principle of choice. The mission of the CMPS is to promote and cultivate psychology as a scientific discipline and a professional activity. The CMPS aims to support the development of its members professional interests, disseminate professional psychological knowledge among the professional and lay public, and support and cooperate in the negotiations of CMPS members with institutions in the Czech Republic and abroad. The CMPS is committed to the application of ethical principles in the work of psychologists and expresses itself on issues of general interest.

Web: http://cmpsy.cz/?page=english

Society:

Czech-Moravian Psychological Society
-
Kladenská 48
16000 Praha 6
Czech Republic
phone: +420 605100844
fax: -

President:

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10
779 00 Olomouc
Czech Republic
phone: +420 585633512
fax: -
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností