Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro religionistiku, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro religionistiku, z.s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká společnost pro religionistiku, z.s., je občanským sdružením zabývajícím se podporou vědeckého studia náboženství. Jde o nezávislou organizaci, sdružující badatele různých oborů na základě široce koncipované vědy o náboženství – religionistiky. Česká společnost pro religionistiku napomáhá rozvoji religionistiky jako samostatného vědního oboru na území České republiky a užší spolupráci s mezinárodním religionistickým bádáním. Pořádá konference a přednášky a vydává dvakrát ročně recenzovaný odborný časopis Religio: Revue pro religionistiku, jenž je zařazen v databázi SCOPUS a seznamu ERIH.

Společnost:

Česká společnost pro religionistiku, z.s.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel: 774602705
www: http://www.casr.cz

Předseda:

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky FF MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008902
2009919
20109612
20119612
20129614
20139611
2014968
20159310
2016938
2017938
20189311
2019956
2020956
20211107
20221108
20231117
Czech Association for the Study of Religions

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Association for the Study of Religions is an association promoting the academic study of religions in the Czech Republic, and contributing to the awareness of the Czech academic research on religion at the international scope. The association publishes the peer-reviewed journal Religio: Revue pro religionistiku, which is covered in the SCOPUS database and listed in the European Reference Index for the Humanities.

Web: http://www.casr.cz/indexen.php

Society:

Czech Association for the Study of Religions
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic
phone: 774602705

President:

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky FF MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností