Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro právo životního prostředí, z. s.

Česká společnost pro právo životního prostředí, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká společnost pro právo životního prostředí, z. s., členka Rady vědeckých společností, je zapsaný spolek, který se věnuje vědeckému výzkumu, propagaci, výchově, vzdělávání, informovanosti a osvětě odborné i laické veřejnosti v oblasti práva životního prostředí a environmentální politiky, a to na národní, evropské unijní i mezinárodní úrovni.

Společnost:

Česká společnost pro právo životního prostředí, z. s.
Ústav státu a práva AV ČR
Národní 18
116 91 Praha 1
tel: nemá
fax: nemá
www: http://www.cspzp.com

Předseda:

prof.JUDr.Milan Damohorský, DrSc
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Náměstí Curieových 7
116 40 Praha 1
tel: 221005370
fax: nemá


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20081109
200912211
201012711
201113010
20121309
201310810
201411011
201511010
2016809
20178011
2018809
20198412
2020778
Czech Society For Environmental Law

Category: Social Sciences

Annotation: The main goal of the Czech Society For Environmental Law is to promote knowledge, development and dissemination of the environmental law. The Society will actively contribute to realization of education and information activities aiming at increasing public awareness in the field of environmental law and policy.

Web: http://www.cspzp.com

Society:

Czech Society For Environmental Law
Ústav státu a práva AV ČR
Národní 18
116 91 Praha 1
Czech Republic
phone: nemá
fax: nemá

President:

prof.JUDr.Milan Damohorský, DrSc
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Náměstí Curieových 7
116 40 Praha 1
Czech Republic
phone: 221005370
fax: nemá
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností