Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro politické vědy

Česká společnost pro politické vědy

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: ČSPV je odbornou vědeckou společností sdružující odborníky z politologie, jejích podoborů a příbuzných disciplin. Společnost je českým reprezentantem v řadě mezinárodních politologických asociací na čele s IPSA. Vydává vlastní odborný časopis Politologická revue.

Společnost:

Česká společnost pro politické vědy
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
tel: +420224095224
fax: +420725485526
www: http://www.cspv.cz

Předseda:

Doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně
Joštova 10
602 00 Brno
tel: +420 549 494 609


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20081804
20091808
201016113
20111648
20121849
2013906
2014905
2015906
20161176
20171174
201813210
20191316
20201345
Czech Political Science Association

Category: Social Sciences

Annotation: Scientific association for political scientist and scholars from ist subdisciplines and related socuial sciences. The association is Czech representative in many international association including also IPSA. It publishes the scientific review Politologicka revue.

Web: http://cspv.cz/index.php/en/

Society:

Czech Political Science Association
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic
phone: +420224095224
fax: +420725485526

President:

Doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně
Joštova 10
602 00 Brno
Czech Republic
phone: +420 549 494 609
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností