Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro mezinárodní právo, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro mezinárodní právo, z.s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká společnost pro mezinárodní právo, z.s. (ČSMP-CSIL) je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků v oboru mezinárodního práva v České republice. Společnost byla založena v r. 1993 jako nástupkyně Československé společnosti pro mezinárodní právo při ČSAV. Od r. 2015 má právní formu spolku podle OZ. Společnost úzce spolupracuje především s Českou pobočkou International Law Association (ILA) a se zahraničními společnostmi obdobného zaměření. Prostřednictvím svých členů zastupuje českou nauku mezinárodního práva v mezinárodních vědeckých organizacích, na mezinárodních vědeckých kongresech a při jiných příležitostech. Vydává neperiodické publikace a od r. 2010 také Českou ročenku mezinárodního práva.

Společnost:

Česká společnost pro mezinárodní právo, z.s.
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Národní 117/18
116 00 Praha 1
tel: +420 221005435
fax: -
www: http://www.csmp-csil.org

Předseda:

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Národní 117/18
116 00 Praha 1
tel: +420 221005439
fax: -


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008729
2009607
2010818
2011918
20129810
20131009
20141037
20151156
201612214
20171227
20181257
20191278
20201356
20211357
20221348
Czech Society of International Law

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Society of International Law (CSMP-CSIL) is a voluntary, non-profit organization of academics and professionals in the field of international law in the Czech Republic. The Society was established in 1993 as a successor of the Czechoslovak Society of International Law, acting under the auspices of the Czechoslovak Academy of Sciences. Since 2015, it has transformed in a legal form of association under Czech Civil Code. The Society closely cooperates mainly with the Czech Branch of the International Law Association (ILA) and with foreign societies of international law. It represents, through its members, the Czech doctrine of international law in international scientific organizations, at international conferences and at other similar occasions. Our main goals are as follows: to support the development of international law doctrine, to enhance the role of international law in international relations, to incite and to carry on research in and popularization of international law, to support progressive development and codification of international law and to provide an opportunity for contacts and informal cooperation of its members working in the academia and law professions. The Society is a publisher of some publications (e.g. conference proceedings) and - since 2010 - of the Czech Yearbook of International Law.

Web: http://www.csmp-csil.org

Society:

Czech Society of International Law
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Národní 117/18
116 00 Praha 1
Czech Republic
phone: +420 221005435
fax: -

President:

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Národní 117/18
116 00 Praha 1
Czech Republic
phone: +420 221005439
fax: -
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností