Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro hudební vědu, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro hudební vědu, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká společnost pro hudební vědu, z.s. (ČSHV) byla založena v roce 1990, do roku 2000 byla součástí Asociace hudebních umělců a vědců. Sdružuje muzikoložky a muzikology žijící, pracující a studující v České republice, příp. i v zahraničí. Jejím posláním je spoluvytvářet podmínky pro udržení kontinuity a rozvoj hudebněvědného bádání a pro prezentaci jeho výsledků. Za tím účelem ČSHV pravidelně pořádá vědecké konference a studentské vědecké soutěže, navazuje vztahy s dalšími organizacemi domácími i zahraničními, jejichž činnost spadá do sféry hudební vědy a hudební kultury, chrání odborné zájmy svých členek a členů a vydává publikace.

Společnost:

Česká společnost pro hudební vědu, z. s.
Ústav hudební vědy FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: 221 619 431
www: http://www.cshv.cz

Předseda:

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Ústav hudební vědy FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: 221 619 431


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008753
2009841
2010
2011842
2012
2013601
2014502
2015623
2016622
2017623
2018626
20195010
2020503
2021504
20221056
Czech Musicological Society

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Musicological Society was founded in 1990, and up to 2000 was member of the Association of Musicians and Musicologists (AHUV). Its members are musicologists living, working and studying in the Czech Republic, and also abroad. Its aim is to help to create conditions for the continuation and development of musicological research and the presentation of its results. To support this aim, the Czech Musicological Society regularly organises scholarly conferences and student research competitions, links with other musicological and music organisations at home and abroad, and protects specialist interests of its members, and issues publications.

Web: http://www.cshv.cz

Society:

Czech Musicological Society
Ústav hudební vědy FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic
phone: 221 619 431

President:

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Ústav hudební vědy FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic
phone: 221 619 431
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností