Rada vědeckých společností

Informační systém RVS
Skok na navigaci
IS RVS > Vědecké společnosti > Česká geografická společnost

Česká geografická společnost

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Společnost sdružuje převážně geografy z českých univerzitních pracovišť, ale je otevřena všem zájemcům o obor. Jejím cílem je šířit geografické znalosti Česka, Evropy a světa mezi odbornou komunitou i mezi laickou veřejností. Vydává tři časopisy: Geografie (vědecký, IF=0,745), Geografické rozhledy (pro učitele), Informace ČGS (spolkový).

Společnost:

Česká geografická společnost
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel: 221951397
www: http://geography.cz

Předseda:

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel: 221951425


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20085003
200950056
201050068
201150012
201250016
201348514
201448510
2015485196
2016485150
2017465180
2018477131
Czech Geographical Society

Category: Technical

Annotation: Society is an associating platform mainly for geographers of the Czech universities but it is open for all enhusiasts of this science. Its goal is to disseminate of geographical knowledge about Czechia, Europe and the world among proffesionals as well as general public. It publishes three magazines: Geography (scientific, IF=0,745), Geographical Review (for teachers) and Information of CGS (for members).

Web: https://geography.cz/en/

Society:

Czech Geographical Society
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
128 43 Praha 2
Czech Republic
phone: 221951397

President:

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2
Czech Republic
phone: 221951425
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností