Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká geografická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká geografická společnost

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Společnost sdružuje převážně geografy z českých univerzitních pracovišť, ale je otevřena všem zájemcům o obor. Jejím cílem je šířit geografické znalosti Česka, Evropy a světa mezi odbornou komunitou i mezi laickou veřejností. Vydává tři časopisy: Geografie (evidovaný v databázi Web of Science, IF 2022=0,9), Geografické rozhledy (pro učitele), Informace ČGS (spolkový).

Společnost:

Česká geografická společnost
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
120 00 Praha 2
tel: 739839971; 221951397
www: http://geography.cz

Předseda:

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
120 00 Praha 2
tel: 221951425


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20085003
200950056
201050068
201150012
201250016
201348514
201448510
2015485196
2016485150
2017465180
2018477131
201943245
202043259
202140252
202240866
202341752
Czech Geographical Society

Category: Technical

Annotation: Society is an associating platform mainly for geographers of the Czech universities but it is open for all enthusiasts of this science. Its goal is to disseminate geographical knowledge about Czechia, Europe, and the world among professionals as well as general public. It publishes three magazines: Geography (Web of Science, IF 2022=0,9), Geographical Review (for teachers) and Information of CGS (for members).

Web: https://geography.cz/en/

Society:

Czech Geographical Society
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
120 00 Praha 2
Czech Republic
phone: 739839971; 221951397

President:

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
120 00 Praha 2
Czech Republic
phone: 221951425
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností