Rada vědeckých společností

Informační systém RVS
Skok na navigaci
IS RVS > Vědecké společnosti > Česká platónská společnost z. s.

Česká platónská společnost z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Hlavním cílem společnosti je podpora studia Platónovy filosofie. Zvláště pak: a) organizování seminářů a konferencí, b) podpora původní badatelské činnosti, c) podpora překládání Platónových děl a podpora při jejich vydávání, d) podpora vydávání kritických statí a děl, e) podpora studijních cest a účasti na mezinárodních konferencích, f) shromažďování knih a dalších materiálů týkajících se Platónovy filosofie, g) seznamování širší veřejnosti s Platónovým dílem a s jeho myšlenkami.

Společnost:

Česká platónská společnost z. s.
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav filosofie a religionistiky
Nám. Jana Palacha
116 38 Praha 1
tel: 222220124
www: http://www.platonskaspolecnost.cz/

Předseda:

prof. Filip Karfík, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: 221619306


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008514
2009586
2010583
2011594
20125917
2013593
2014595
2015534
2016514
2017525
2018524
Czech Plato Society

Category: Social Sciences

Annotation: The Society supports studies of Plato’s philosophy. The Society (a) organises conferences and seminars, (b) supports academic research, (c) supports translating and publishing of Plato’s works, (d) supports publication of interpretations, (e) supports research stays and participation on conferences abroad, (f) collects books and other material dealing with Plato’s philosophy, (g) makes Plato’s philosophy accessible to broader public.

Web: http://www.platonskaspolecnost.cz/

Society:

Czech Plato Society
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav filosofie a religionistiky
Nám. Jana Palacha
116 38 Praha 1
Czech Republic
phone: 222220124

President:

prof. Filip Karfík, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic
phone: 221619306
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností