Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká platónská společnost z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká platónská společnost z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Hlavním cílem společnosti je podpora studia Platónovy filosofie. Zvláště pak: a) organizování seminářů a konferencí, b) podpora původní badatelské činnosti, c) podpora překládání Platónových děl a podpora při jejich vydávání, d) podpora vydávání kritických statí a děl, e) podpora studijních cest a účasti na mezinárodních konferencích, f) shromažďování knih a dalších materiálů týkajících se Platónovy filosofie, g) seznamování širší veřejnosti s Platónovým dílem a s jeho myšlenkami.

Společnost:

Česká platónská společnost z. s.
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav filosofie a religionistiky
Nám. Jana Palacha
116 38 Praha 1
tel: 222220124
www: https://www.platonskaspolecnost.cz/

Předseda:

Mgr. Ondřej Krása, Ph.D.
Univezita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra filosofie a religionistiky
Stavařov 97
53210 Pardubice
tel: 739431833


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008514
2009586
2010583
2011594
20125917
2013593
2014595
2015534
2016514
2017525
2018524
2019524
2020564
2021563
2022585
Czech Plato Society

Category: Social Sciences

Annotation: Czech Plato Society supports studies of Plato’s philosophy. The Society (a) organises conferences and seminars, (b) supports academic research, (c) supports translations of Plato’s works, (d) supports publication of relevant books and papers, (e) supports research stays and participation on conferences abroad, (f) collects books and other material dealing with Plato’s philosophy, (g) makes Plato’s philosophy accessible to broader public.

Web: https://www.platonskaspolecnost.cz/en/

Society:

Czech Plato Society
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav filosofie a religionistiky
Nám. Jana Palacha
116 38 Praha 1
Czech Republic
phone: 222220124

President:

Mgr. Ondřej Krása, Ph.D.
Univezita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra filosofie a religionistiky
Stavařov 97
53210 Pardubice
Czech Republic
phone: 739431833
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností