Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká národopisná společnost, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká národopisná společnost, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká národopisná společnost (ČNS) je vrcholná profesní organizace české etnologie a příbuzných oborů (např. folkloristika). Jejím cílem je napomáhat rozvoji etnologie/národopisu, realizaci, propagaci a popularizaci výsledků oboru. ČNS vydává časopis Národopisný věstník (Scopus), finančně podporuje studentské etnologické výzkumy, pořádá vědecké konference a koordinuje rozsáhlou síť regionálních dopisovatelů. Je akreditovanou NGO při Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Společnost:

Česká národopisná společnost, z. s.
Česká národopisná společnost, z. s.
Národní 1009/3, Staré Město
110 00 Praha 1
tel: 606126273
www: http://www.narodopisnaspolecnost.cz

Předseda:

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Na Florenci 3
11000 Praha 1
tel: 606126273


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20082359
20092258
201022613
20112269
201221913
201323110
201421321
201520718
201620517
201720122
201819020
201918719
202019318
202119219
202218918
Czech Ethnological Society

Category: Social Sciences

Annotation: Czech Ethnological Society is a top professional organization of Czech ethnology and related fields. Its aim is to help the development of ethnology, promotion and popularization of the results in the field. The Society publishes the journal Národopisný věstník (Scopus), financially supports student research, organizes conferences and coordinates a network of regional correspondents. It is an accredited NGO under the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.

Society:

Czech Ethnological Society
Česká národopisná společnost, z. s.
Národní 1009/3, Staré Město
110 00 Praha 1
Czech Republic
phone: 606126273

President:

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Na Florenci 3
11000 Praha 1
Czech Republic
phone: 606126273
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností