Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká demografická společnost, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká demografická společnost, z.s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká demografická společnost (ČDS) sdružuje zájemce o populační vývoj a reprodukci obyvatelstva. Zabývá se studiem demografického vývoje, jeho příčinami a důsledky pro společnost. Snaží se o rozvoj vědního oboru demografie, o uplatnění výsledků demografického výzkumu ve společenské praxi a o popularizaci a propagaci výsledků oboru. ČDS organizuje konference, semináře, pracovní setkání a pracovní skupiny. Spolupracuje s řadou obdobných zahraničních a mezinárodních institucí.

Společnost:

Česká demografická společnost, z.s.
Přírodovědecká fakulta UK, Katedra demografie a geodemografie
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel: (+420) 224 095 492
www: http://www.czechdemography.cz/

Předseda:

doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Katedra demografie a geodemografie PřF UK
Albertov 6
128 00 Praha 2
tel: 221 951 562


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200831814
200932013
2010
201127214
201228511
201328811
201446311
20154747
201643413
201743411
20184349
201916510
20201643
20211707
20221709
Czech Demographic Society

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Demographic Society (CDS) unifies people interested in population developments and demographic reproduction. The Society initiates studies that focus on causes and consequences of population trends and their impact on society. The CDS works towards the development of demography as a scientific discipline and strives for the implementation of the demographic research to improve everyday functions of the society as well as promoting its work to the public. CDS organizes conferences, seminars, workshop and working groups and collaborates with similar foreign and international organisations.

Society:

Czech Demographic Society
Přírodovědecká fakulta UK, Katedra demografie a geodemografie
Albertov 6
128 43 Praha 2
Czech Republic
phone: (+420) 224 095 492

President:

doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Katedra demografie a geodemografie PřF UK
Albertov 6
128 00 Praha 2
Czech Republic
phone: 221 951 562
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností