Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), založena v roce 1992, je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi výzkumníky, šíření výsledků pedagogického výzkumu, jejich praktická aplikace a relevantní popularizace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství. Asociace sdružuje nejvýznamnější české i slovenské pedagogy, ale také pedagogické psychology a další odborníky. ČAPV je spoluzakládajícím členem Evropské asociace pedagogického výzkumu (EERA), je členem Rady vědeckých společností. V čele ČAPV stojí pětičlenný výbor. Nejvýznamnější aktivitou ČAPV jsou každoroční výroční konference a metodologické workshopy a připravovat a sdílet Bulletin.

Společnost:

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)
Pedagogická fakulta UK
Myslíkova 208/7, Nové Město
11000 Praha 1
tel: 585 633 477
www: http://www.capv.cz/

Předseda:

Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Tř. Svobody 26
779 00 Olomouc
tel: 585 633 477
fax: není


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20082075
20092307
20102356
20112258
20121857
201317510
201417011
20151959
20162007
20172007
20182207
201922813
202023014
202123612
202224314
202321416
Czech Educational Research Association (CAPV)

Category: Social Sciences

Annotation: CAPV (the Czech Educational Research Association) is a professional association whose mission is to further education via educational research and mutual communication among scholars in educational research, policy and practise, and to disseminate the findings of educational research. Educational research is understood in its broad, interdisciplinary way that includes all research activities within diverse fields of education and schooling. CAPV is committed to upholding high professional standards in ethical educational research according to the CAPV Ethical Guidelines. CAPV is a founding member of the European Educational Research Association (EERA) CAPV is a member of the Council of Scientific Societies of the Czech Republic. CAPV is governed by the Executive Board consisting of five elected members. The most important activity is to organise annual conferences as well as methodological workshops and to publish and share the Bulletin.

Web: http://www.capv.cz/

Society:

Czech Educational Research Association (CAPV)
Pedagogická fakulta UK
Myslíkova 208/7, Nové Město
11000 Praha 1
Czech Republic
phone: 585 633 477

President:

Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Tř. Svobody 26
779 00 Olomouc
Czech Republic
phone: 585 633 477
fax: není
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností