Rada vědeckých společností

Informační systém RVS
Skok na navigaci
IS RVS > Vědecké společnosti > Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), založena v roce 1992, je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi výzkumníky, šíření výsledků pedagogického výzkumu, jejich praktická aplikace a relevantní popularizace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství. Asociace sdružuje nejvýznamnější české i slovenské pedagogy, ale také pedagogické psychology a další odborníky. ČAPV je spoluzakládajícím členem Evropské asociace pedagogického výzkumu (EERA). Nejvýznamnější aktivitou ČAPV jsou každoroční výroční konference, ze kterých vychází sborník příspěvků. Od roku 2009 je také vydáván pravidelný informační Bulletin ČAPV.

Společnost:

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)
Pedagogická fakulta UK
Myslíkova 208/7, Nové Město
11000 Praha 1
tel: 549 491 547
fax: 549 491 527
www: http://www.capv.cz/

Předseda:

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU
Arna Nováka 1
602 00 BRNO
tel: 549 491 547
fax: není


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20082075
20092307
20102356
20112258
20121857
201317510
201417011
20151959
20162007
Czech Educational Research Association (CERA)

Category: Social Sciences
Web: http://www.capv.cz/

Society:

Czech Educational Research Association (CERA)
Pedagogická fakulta UK
Myslíkova 208/7, Nové Město
11000 Praha 1
Czech Republic
phone: 549 491 547
fax: 549 491 527

President:

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU
Arna Nováka 1
602 00 BRNO
Czech Republic
phone: 549 491 547
fax: není
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností